نامه امام علی(علیه السلام) به مالک اشتر: ای مالک! اگر شب هنگام کسی را در حال گناه دیدی،
فردا به آن چشم نگاهش مکن ، شاید سحر توبه کرده باشد و تو ندانی

علیمی / حمید علیمی / حمید رضا علیمی - حمید علیمی محرم 92

شب عاشورا 1392 - امام حسین علیه السلام + دانلود

 

مراسم کامل شب عاشورا 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.


برچسب‌ها: علیمی, محرم 92 علیمی, محرم مکتب الحسین, حمید علیمی محرم 92, حمید رضا علیمی


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


شب تاسوعا 1392 - حضرت اباالفضل علیه السلام + دانلود

 

 

مراسم کامل شب تاسوعا 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.


برچسب‌ها: علیمی, محرم 92 علیمی, محرم مکتب الحسین, حمید علیمی محرم 92, حمید رضا علیمی


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


هفتم محرم 1392 - حضرت علی اکبر علیه السلام + دانلود

 

مراسم کامل شب هفتم محرم 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.


برچسب‌ها: علیمی, محرم 92 علیمی, محرم مکتب الحسین, حمید علیمی محرم 92, حمید رضا علیمی


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


ششم محرم 1392 - حضرت علی اصغر علیه السلام + دانلود

 

مراسم کامل شب ششم محرم 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.


برچسب‌ها: علیمی, محرم 92 علیمی, محرم مکتب الحسین, حمید علیمی محرم 92, حمید رضا علیمی


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


پنجم محرم 1392 - حضرت قاسم علیه السلام + دانلود

 

مراسم کامل شب پنجم محرم 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.

 

 


برچسب‌ها: علیمی, محرم 92 علیمی, محرم مکتب الحسین, حمید علیمی محرم 92, حمید رضا علیمی


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


چهارم محرم 1392 - حضرت حر علیه السلام + دانلود

 

مراسم کامل شب چهارم محرم 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.


برچسب‌ها: علیمی, محرم 92 علیمی, محرم مکتب الحسین, حمید علیمی محرم 92, حمید رضا علیمی


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


سوم محرم 1392 - حضرت رقیه علیهاسلام + دانلود

 

مراسم کامل شب سوم محرم 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.

 


برچسب‌ها: محرم 1392, علیمی محرم 92, حمید علیمی محرم 92, مکتب, سوم محرم 92


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


دوم محرم 1392 - ورود به کربلا + دانلود

 

مراسم کامل شب دوم محرم 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.


برچسب‌ها: محرم 1392, علیمی محرم 92, حمید علیمی محرم 92, مکتب, دوم محرم 92


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید


اول محرم 1392 - حضرت مسلم علیه السلام + دانلود

 

مراسم کامل شب اول محرم 1392 که تو هیئت مکتب الحسین علیه السلام اصفهان برگزار شده را

میتوانید به صورت صوتی در ادامه مطلب دریافت کنید.

 


سرور پیکوفایل و پرشین گیگ


برچسب‌ها: محرم 1392, علیمی محرم 92, حمید علیمی محرم 92, حضرت مسلم علیه السلام, مکتب


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط سعید